Consulting

Uitvoerbaar advies op maat 

Het verbeteren van operationele processen heeft invloed op de hele organisatie. Mensen, processen, technologie en interne organisatie dienen goed op elkaar afgestemd te zijn. Om tot een goed oplossingsontwerp te komen zal eerst duidelijkheid moeten zijn over de ambitie. is de ambitie in te haken op een groeikans, of is er overtuiging dat hetzelfde werk met minder inspanning gedaan kan worden? Clear Consulting helpt de volgende stap te zetten om resultaten te verbeteren, inspanningen te verminderen.  

Om naar het nieuwe optimum van processen te komen zal er allereerst een zorgvuldige analyse gemaakt moeten worden van de huidige situatie. Verschillende processen binnen de organisatie zullen uitvoerig met belanghebbende en het uitvoerende personeel doorgenomen worden. Succesvolle verandering is afhankelijk van goed inzicht van de huidige situatie. 

 

Deze bevindingen zullen het startpunt worden van een nieuw tijdperk. Uitgangspunt is dat de bedrijfsprocessen transparant en helder worden weergeven door een nauwkeurige analyse. Na de analyse kan de vinger op de zere plek gelegd worden. Door een afgestemde combinatie van denkkracht en daadkracht zullen we werken naar constructieve oplossingen. Gezonde ambitie tot perfectie en betrokkenheid zullen leiden tot uitvoerbare en realistische oplossingen. De uiteindelijke oplossing zal een afgestemde weerspiegeling zijn van de wensen en mogelijkheden. 

Het succes van het oplossingsplan is afhankelijk van de uitvoering ervan. Ieder bedrijf heeft hierbij een eigen aanpak nodig. Er is niet één advies dat voor iedere organisatie tot succes leid. Een actieplan is als een maatpak dat precies voor een individuele organisatie gemaakt is. Dat wil ook zeggen dat het implementatieplan goed afgestemd dient te zijn op de mogelijkheden. Voor een soepele overgang van een nieuwe werkwijze zullen we verschillende methodes toepassen.

 

Om van een gezamenlijke visie naar een werkbaar operationeel proces gaan zal er uitvoering aandacht besteden worden aan de mens binnen het veranderproces. Implementatie van het oplossingsontwerp zal uitvoerig stil staan bij het begeleiden van de mensen binnen de processen. Heldere en structurele communicatie, uiteindelijk is iedereen gebaat bij een meetbaar project. Tijdens het veranderproces zal er gemonitord worden op een soepele uitvoering van de geformuleerde ambitie.  Wij zijn pas tevreden als u dat bent. 

Van ambitie naar een nieuwe operationeel proces op uw werkvloer. Clear Consulting kenmerkt zich door proceskennis, leiderschap en begrip van de werkvloer. 

© 2019 by Clear Consulting | KvK: 55633242 | janjaap@clearconsulting.nl

  • LinkedIn - White Circle